INFORMATII UTILE

LEGISLATIE

DOWNLOAD

01. Ordin nr. 425 din 3 decembrie 2003

privind aprobarea formularelor-tip ale cererilor pentru autorizarea persoanelor fizice si juridice sa efectueze operatiuni cu metale pretioase si pietre pretioase

EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR

PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 315 din 9 aprilie 2004

citeste mai mult >>

02. Ordin nr. 424 din 3 decembrie 2003

privind stabilirea taxei de autorizare pentru operatiunile cu metale pretioase, aliaje ale acestora si pietre pretioase

EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR

PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 315 din 9 aprilie 2004

citeste mai mult >>

03. Hotararea Guvernului nr. 1344 din 2003

pentru aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.190/2000 privind regimul metalelor pretioase si pietrelor pretioase in Romania, cu modificarile si completarile ulterioare

EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI

PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL, Partea I, nr. 838 din 25 noiembrie 2003

citeste mai mult >>

04. Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 67 din 2002

pentru prorogarea termenului de intrare in vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 190 din 2000 privind regimul metalelor pretioase in Romania

EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI

PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL, Partea I, nr. 416 din 14 iunie 2002

citeste mai mult >>

05. Ordin nr. 101 din 28 aprilie 2004

pentru aprobarea conditiilor in vederea autorizarii operatiunii de marcare cu marca de garantie proprie

EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR

PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL, Partea I, nr. 426 din 12 mai 2004

citeste mai mult >>

06. Ordin nr. 102 din 28 aprilie 2004

pentru aprobarea Normelor tehnice de analiza si marcare a metalelor pretioase si aliajelor acestora

EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR

PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL, nr. 426 din 12 mai 2004

citeste mai mult >>

07. Ordin nr. 37 din 20 februarie 2004

pentru aprobarea modelelor marcilor utilizate de fabricantii, producatorii, importatorii, exportatorii si, dupa caz, vanzatorii de obiecte si bijuterii din metale pretioase si aliajele acestora

EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR

PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL, nr. 195 din 5 martie 2004

citeste mai mult >>

08. Ordin nr. 38 din 20 februarie 2004

pentru aprobarea modelelor marcilor de certificare care urmeaza sa fie aplicate pe obiecte si pe bijuterii din metale pretioase si aliajele acestora de catre Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor

EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR

PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL, Partea I, nr. 195 din 5 martie 2004

citeste mai mult >>

09. Ordin nr. 202 din 6 august 2004

privind stabilirea si inregistrarea marcilor de garantie proprie pentru bijuterii si obiecte din metale pretioase si aliaje ale acestora

EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR

PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL, nr. 763 din 20 august 2004

citeste mai mult >>

10. Ordin nr. 206 din 11 august 2004

privind stabilirea unor tarife proprii

EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR

PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL

citeste mai mult >>

11. Ordin nr. 1809 din 6 decembrie 2004

pentru aprobarea Registrului special de evidenta a operatiunilor cu metale pretioase, aliaje ale acestora si pietre pretioase

EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 1201 din 15 decembrie 2004

citeste mai mult >>

12. Hotararea Guvernului nr. 1856 din 27 decembrie 2006

pentru aplicarea sistemului de certificare pentru Procesul Kimberley privind comertul international cu diamante brute

EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI

PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL, Partea I, nr. 1034 din 27 decembrie 2006

citeste mai mult >>

13. Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 190 din 2000

privind regimul metalelor pretioase si pietrelor pretioase in Romania

EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI

PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 77 din 29 ianuarie 2004

citeste mai mult >>

14. Legea nr. 52 din 2003

privind transparenta decizionala in administratia publica

EMITENT: PARLAMENTUL ROMANIEI

PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 3 februarie 2003

citeste mai mult >>

15. Regulament nr. 20 din 13 octombrie 2009

privind institutiile financiare nebancare

EMITENT: PARLAMENTUL ROMANIEI

PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL, Partea I, nr. 707 din 21 octombrie 2009

citeste mai mult >>

16. Declaratie de inregistrare fiscala 010

Declaratie de mentiuni pentru persoanele juridice, asocieri si alte entitati fara personalitate juridica - 010

citeste mai mult >>

17. Comentariu la Hotararea Guvernului nr. 150 din 2011

pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal precum si pentru modificarea si completarea HG 870/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc. Hotararea nr. 150/2011

EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI

PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 150 din 1 martie 2011

citeste mai mult >>

18. Hotararea Guvernului nr. 150 din 23 februarie 2011

pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004, precum si pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 870/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc

EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI

PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL, Partea I, nr. 150 din 1 martie 2011

citeste mai mult >>

19. Proiect de ordin ANPC 14 octombrie 2011

pentru aprobarea modelelor mărcilor de garanţie proprie şi a procedurii de stabilire şi înregistrare a acestora la Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor

Referat de oportunitate
citeste mai mult >>

20. Proiect de ordin ANPC 24 octombrie 2011

pentru stabilirea unor tarife privind prestarea de servicii de către personalul DGMPPPPK la cererea operatorilor economici sau a persoanelor fizice interesate

Referat de oportunitate

citeste mai mult >>

21. Proiect de ordin ANPC 2011

privind aprobarea tarifelor pentru expertizarea pietrelor preţioase, naturale, fine, ornamentale, sintetice şi a perlelor libere sau montate în bijuterii

citeste mai mult >>

22. Proiect de ordin ANPC 2012

pentru modificarea anexelor nr. 2 şi 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 103/2010 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor tipizate cu regim special ale procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi ale anexei acestuia, destinate utilizării în activitatea de control, şi a modelului şi conţinutului formularului tipizat cu regim special al autorizaţiei emise de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor persoanelor fizice şi juridice ce efectuează operaţiuni cu metale preţioase şi pietre preţioase, cu modificările şi completările ulterioare


citeste mai mult >>

23. Ordin nr. 214 din 19 noiembrie 2011

privind modelele marcilor de garantie proprie si procedura de stabilire si inregistrare a acestora la Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor

EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR

PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 818 din 19 noiembrie 2011

citeste mai mult >>

24. Monitorul Oficial al Romaniei

Monitorul Oficial al Romaniei nr. 674 din 21 septembrie 2011 - Acte ale organelor de specialitate ale Administratiei Publice Centrale
Monitorul Oficial al Romaniei nr. 818 din 19 noiembrie 2011 - Acte ale organelor de specialitate ale Administratiei Publice Centrale
Monitorul Oficial al Romaniei nr. 852 din 2 decembrie 2011 - Acte ale organelor de specialitate ale Administratiei Publice Centrale
Monitorul Oficial al Romaniei nr. 884 din 14 decembrie 2011 - Acte ale organelor de specialitate ale Administratiei Publice Centrale
Monitorul Oficial al Romaniei nr. 0087 din 3 februarie 2012 - Acte ale organelor de specialitate ale Administratiei Publice Centrale
Monitorul Oficial al Romaniei nr. 180 din 20 martie 2012 - Legi si Decrete
Ordonanta de urgenta a Guvernului pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 113 din 2009 privind serviciile de plata si a Legii nr. 93 din 2009 privind institutiile financiare nebancare
Monitorul Oficial al Romaniei nr. 0290 din 3 mai 2012 - Actul nr. 378 din 24 aprilie 2012


citeste mai mult >>

25. Hotararea Guvernului nr. 1856 din 21 decembrie 2006

pentru aplicarea sistemului de certificare pentru Procesul Kimberley privind comertul international cu diamante brute

EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI

PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL, Partea I, nr. 1034 din 27 decembrie 2006

citeste mai mult >>

26. Ordin nr. 178 din 16 septembrie 2011

privind stabilirea taxelor de autorizare pentru efectuarea de operatiuni cu metale pretioase si pietre pretioase

EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR

PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 674 din 21 septembrie 2011

citeste mai mult >>

27. Ordin nr. 179 din 16 septembrie 2011

privind stabilirea taxelor de viza anuala a autorizatiilor pentru efectuarea de operatiuni cu metale pretioase si pietre pretioase

EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR

PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 674 din 21 septembrie 2011

citeste mai mult >>

28. Ordin nr. 180 din 16 septembrie 2011

privind aprobarea tarifelor pentru expertizarea pietrelor pretioase, naturale, fine, ornamentale, sintetice si a perlelor libere sau montate in bijuterii

EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR

PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 674 din 21 septembrie 2011

citeste mai mult >>

29. Ordin nr. 181 din 16 septembrie 2011

privind aprobarea tarifelor pentru analiza si marcarea obiectelor si bijuteriilor din metale pretioase si pentru alte activitati conexe

EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR

PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 674 din 21 septembrie 2011

citeste mai mult >>

30. Ordin nr. 182 din 16 septembrie 2011

privind aprobarea tarifelor pentru expertizarea obiectelor si bijuteriilor din metale pretioase

EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR

PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 674 din 21 septembrie 2011

citeste mai mult >>

31. Ordin nr. 218 din 25 noiembrie 2011

privind stabilirea unor tarife pentru prestarea unor servicii de catre personalul Directiei generale metale pretioase, pietre pretioase si Proces Kimberley din cadrul Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, la cererea persoanelor fizice si juridice interesate

EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR

PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 852 din 2 decembrie 2011

citeste mai mult >>

32. Ordin nr. 313 din 21 noiembrie 2006

privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor nr. 101/2004 pentru aprobarea conditiilor in vederea autorizarii operatiunii de marcare cu marca de garantie proprie

EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR

PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 980 din 7 decembrie 2006

citeste mai mult >>

33. Cerere de desfigurare a marcii de garantie proprie

parte din Ordinul nr. 214 din 2012

citeste mai mult >>

34. Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 333 din 2003

privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor

EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI

PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL, Partea I, nr. 335 din 17 mai 2012

citeste mai mult >>

35. Proiect modificare Hotararea Guvernului nr. 1344 din 2003

Hotarare pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 1344 din 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 190 din 2000 privind regimul metalelor pretioase si pietrelor pretioase in Romania, cu modificarile si completarile ulterioare

citeste mai mult >>

36. Adresa Ministerul Culturii si Patrimoniului National

Atentie!!!

Confiscari de obiecte de cult (cruciulite din aur si argint)!!!

citeste mai mult >>

37. Forma actuala a Proiectului de Ordonanță privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în România, republicată, cu modificările şi completăr

Forma actuala a Proiectului de Ordonanță privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

citeste mai mult >>