Ordonanţă de urgenţă a Guvernului nr. 67/2002

pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase în România

Publicată în Monitorul oficial al României, Partea I nr. 416 din 14 iunie 2002

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României, Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

Articol unic. - Termenul de intrare în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 572 din 16 noiembrie 2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 261/2002, se prorogă până la data de 1 ianuarie 2003.

...
textul integral in atasament