Ordin nr. 38 din 20/02/2004
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 195 din 05/03/2004

pentru aprobarea modelelor mărcilor de certificare care urmează să fie aplicate pe obiecte şi pe bijuterii din metale preţioase şi aliajele acestora de către Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor

Având în vedere prevederile:
- Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2001 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, organizarea/reorganizarea sau funcţionarea, după caz, a unor ministere, organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţii publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 233/2001, cu modificările ulterioare, coroborată cu Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, organizarea, reorganizarea sau funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi a unor instituţii publice, cu modificările ulterioare;
- Hotărârii Guvernului nr. 755/2003 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor;
- Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase, aliajelor acestora şi pietrelor preţioase în România, republicată;
- Hotărârii Guvernului nr. 633/2003 privind înfiinţarea pe lângă Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii;
în temeiul art. 4 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 755/2003, art. 14 lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000, republicată, şi al art. 30 alin. (2) din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în România, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.344/2003,

preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor emite următorul ORDIN:

Art. 1. - Se aprobă modelele mărcilor de certificare care urmează să fie aplicate pe obiecte şi pe bijuterii din metale preţioase şi aliajele acestora de către Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, prevăzute în anexa la prezentul ordin.
Art. 2. - (1) Marca de certificare reprezintă semnul convenţional prin care Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor certifică faptul că titlul aplicat corespunde realităţii.
(2) Marca de certificare înglobează şi titlul metalului preţios sau aliajului acestuia, care se redă în cifre romane, în partea din stânga a încadraturii mărcii de certificare, precum şi numărul de înregistrare la Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor a mărcii de certificare.
Art. 3. - Marca de certificare se gravează, în relief, pe vârful poansonului.
Art. 4. - Mărcile de certificare se vor aplica alternativ cu mărcile de control româneşti aprobate de Banca Naţională a României, până la confecţionarea noilor poansoane.
Art. 5. - Prezentul ordin se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor,
Rovana Plumb,
secretar de stat

Bucureşti, 20 februarie 2004.
Nr. 38.

ANEXA

MĂRCILE DE CERTIFICARE PENTRU PLATINĂ ŞI PALADIU
Platină 950 0/00
Paladiu 950 0/00

MĂRCILE DE CERTIFICARE PENTRU ARGINT ŞI ALIAJELE ACESTUIA Argint 999 0/00
Argint 925 0/00
Argint 916 0/00
Argint 875 0/00
Argint 800 0/00
Argint 750 0/00

MĂRCILE DE CERTIFICARE PENTRU AUR ŞI ALIAJELE ACESTUIA
Aur 999 0/00
Aur 916 0/00
Aur 900 0/00
Aur 833 0/00
Aur 750 0/00
Aur 585 0/00
Aur 500 0/00
Aur 375 0/00

...
textul integral in atasament