ORDIN NR. 206 DIN DATA DE 11.08.2004
privind stabilirea unor tarife proprii

Având în vedere prevederile:
- O.U.G. nr.2/2001 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, organizarea/reorganizarea sau funcţionarea, după caz, a unor ministere, organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţii publice, coroborată cu O.U.G. nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, organizarea, reorganizarea sau funcţionarea, unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, al ministerelor, al altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi al unor instituţii publice ;
- O.U.G. nr.190/2000 privind regimul metalelor preţioase, aliajelor acestora şi pietrelor preţioase în România, republicată,
- H.G. nr. 755/2003 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor,
- H.G. nr. 633/2003 privind înfiinţarea pe lângă Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor a unei activităţi finanţate din venituri proprii,
În temeiul art.4, alin. (4) din H.G. nr. 755/2003 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, Secretarul de Stat, Preşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, numit prin Decizia nr. 145/14.07.2004 a Primului Ministru, emite următorul ORDIN:

Articol unic. – Se aprobă tarifele prevăzute în Anexa la prezentul Ordin, pentru prestarea unor servicii de către personalul Direcţiei pentru metale preţioase şi pietre preţioase din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, la cererea persoanelor fizice şi juridice interesate.

SECRETAR DE STAT
PREŞEDINTELE AUTORITĂŢII NAŢIONALE
PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR

Eduard Gabriel MATEI

Anexa

TARIFE*
pentru prestarea unor servicii

1. 1. Topiri de omogenizare metale preţioase (aur şi argint):
a) şarje de până la 100 grame, inclusiv .…………………250.000 lei/şarjă;
b) şarje de la 101 la 1.000 grame, inclusiv ……………..300.000 lei/şarjă;
c) şarje de la 1.001 la 2.500 grame, inclusiv …….………410.000 lei/şarjă;
d) pentru fracţiile ce depăşesc 2.500 grame se aplică, corespunzător, tarifele prevăzute la lit. a) şi b).

2. Prepararea de reactivi utilizaţi la analizele la piatră a obiectelor şi bijuteriilor confecţionate din aliajele metalelor preţioase, pentru :
a) aur cu titlul 585%o, cu clorură aurică……………...1.700.000 lei/50 ml;
b) aur cu titlul 585%o, fără clorură aurică……………….485.000 lei/litru;
c) aur, alte titluri decât 585%o…………………………………...485.000 lei/litru;
d) argint…………………………………………………..485.000 lei/litru;
e) platină………………………………………………….485.000 lei/litru;

3. Analiza la piatră şi marcarea obiectelor şi bijuteriilor din platină:
A. Obiecte şi bijuterii de până la 2 grame, inclusiv……………..25.000 lei;
B1. Obiecte şi bijuterii la care se analizează 1-3 componente ……45.000 lei;
B2. Obiecte şi bijuterii la care se analizează 4-8 componente …...60.000 lei;
B3. Obiecte şi bijuterii la care se analizează peste 8 componente …90.000 lei;

* Tarifele nu includ TVA.

...
textul integral in atasament