REFERAT DE OPORTUNITATE

Direcţia Generală Metale Preţioase, Pietre Preţioase şi Proces Kimberley (DGMPPPPK) vă supune spre aprobare un proiect de ordin pentru stabilirea unor tarife privind prestarea de servicii de către personalul DGMPPPPK la cererea operatorilor economici sau a persoanelor fizice interesate.
Potrivit prevederilor legale în vigoare, ANPC stabileşte taxele de autorizare şi tarifele pentru activităţile de analiză, marcare şi expertizare pe care le efectuează, valoarea acestora fiind aprobată prin Ordin al preşedintelui.
Conform prevederilor art. 14 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.190/2000 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare „In desfasurarea activitatii sale Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor este singura institutie in masura ca, pe teritoriul Romaniei:
a) sa emita norme interne de lucru si sa stabileasca tarifele pentru activitatile de analiza, marcare si expertizare pe care le efectueaza;
...............................................................................................................................................”
Având în vedere prevederile art. 34 din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.344/2003, se impune actualizarea valorii acestor tarife, funcţie de rata inflaţiei.
Potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică, rata inflaţiei în perioada 2006 – 2010 este de 35% şi, pe cale de consecinţă, propunem majorarea cu acest procent a tarifelor prevăzute în Ordinul nr. 538/2005.

Ordin privind stabilirea unor tarife pentru prestarea unor servicii de către personalul Direcţiei generale metale preţioase, pietre preţioase şi Proces Kimberley din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, la cererea persoanelor fizice şi juridice interesate

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 1/1840 din 12.10.2011 al Direcţiei generale metale preţioase, pietre preţioase şi Proces Kimberley,

În temeiul prevederilor 14 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.190/2000 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 34 din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.344/2003 şi ale art. 5 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 882/2010 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor,

preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor emite următorul ordin:

Art.1. - Se aprobă tarifele prevăzute în Anexa la prezentul Ordin, pentru prestarea unor servicii de către personalul Direcţiei generale metale preţioase, pietre preţioase şi Proces Kimberley din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, la cererea persoanelor fizice şi juridice interesate.
Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 538/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 30 din 12 ianuarie 2006, se abrogă.
Art. 3. - Prezentul Ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

...
textul integral in atasament