Direcţia Generală metale preţioase, pietre preţioase şi Proces Kimberley (DGMPPPPK) vă supune spre aprobare proiectul de ordin pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 180/2011 privind aprobarea tarifelor pentru expertizarea pietrelor preţioase, naturale, fine, ornamentale, sintetice şi a perlelor libere sau montate în bijuterii.

La solicitarea Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Bucureşti, formulată prin adresa nr. 1/832/30.05.2011, s-a apreciat necesară modificarea ordinelor privind plata tarifelor pentru expertizele tehnice şi rapoartele de expertiză, în sensul eliminării Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, Ministerului Public şi Autorităţii Naţionale a Vămilor de la plata acestora, întrucât aceste instituţii nu au posibilitatea legală de a recupera sumele achitate cu titlu de tarif. Mai mult decât atât, sumele aferente achitării tarifelor de expertizare ale acestor instituţii provin de la bugetul de stat şi merg tot către bugetul de stat.

Prin proiectul de ordin supus avizării propunem: excluderea instituţiilor de mai sus şi de la plata tarifelor pentru expertizarea pietrelor preţioase, naturale, fine, ornamentale, sintetice şi a perlelor libere sau montate în bijuterii şi stabilirea unui tarif de 12,5 lei/sfert de oră pentru expertize şi rapoarte de expertiză întocmite pentru Trezorerie şi altele asemenea, pentru Ministerul Justiţiei, pentru cabinete de avocatură, notariate etc. şi pentru persoanele fizice.

ORDIN pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 180/2011 privind aprobarea tarifelor pentru expertizarea pietrelor preţioase, naturale, fine, ornamentale, sintetice şi a perlelor libere sau montate în bijuterii

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 1/18/09.01.2012 al Direcţiei Generale metale preţioase, pietre preţioase şi Proces Kimberley,
- în temeiul prevederilor art. 14 lit. a) şi c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 34 din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în România, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.344/2003 şi ale art. 5 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 882/2010 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor emite următorul ordin:

Art.I. – Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 180/2011 privind aprobarea tarifelor pentru expertizarea pietrelor preţioase, naturale, fine, ornamentale, sintetice şi a perlelor libere sau montate în bijuterii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 674 din 31 septembrie 2011, se modifică după cum urmează:

1. După articolul 1 se introduce un nou articol, articolul 11, cu următorul cuprins:

„Art. 1. – (1) Prin excepţie de la prevederile art. 1, tarifele percepute pentru expertizele tehnice întocmite pentru unităţile Trezoreriei Statului şi altele asemenea şi rapoartele de expertiză tehnică întocmite pentru Ministerul Justiţiei, notariate, cabinete de avocatură şi altele asemnea, precum şi pentru persoane fizice se calculează în funcţie de timpul alocat operaţiunii de expertizare, respectiv la 12,50 lei/sfert de oră.
(2) Timpul alocat expertizării mai mic de un sfert de oră se rotunjeşte la un sfert de oră.
(3) Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ministerul Public şi Autoritatea Naţională a Vămilor sunt exceptate în totalitate de la plata tarifelor percepute pentru expertizarea pietrelor pietrelor preţioase, naturale, fine, ornamentale, sintetice şi a perlelor libere sau montate în bijuterii.”
Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

...
textul integral in atasament