Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor

Ordin

pentru modificarea anexelor nr. 2 şi 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 103/2010 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor tipizate cu regim special ale procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi ale anexei acestuia, destinate utilizării în activitatea de control, şi a modelului şi conţinutului formularului tipizat cu regim special al autorizaţiei emise de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor persoanelor fizice şi juridice ce efectuează operaţiuni cu metale preţioase şi pietre preţioase, cu modificările şi completările ulterioare

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 1/195/25.01.2012 al Direcţiei Generale metale preţioase, pietre preţioase şi Proces Kimberley,
- în temeiul art. 2 pct. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 3 din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în România, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.344/2003 şi ale art. 5 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 882/2010 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor,

preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor emite următorul ordin.

Art. I. - Anexele nr. 2 şi 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 103/2010 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor tipizate cu regim special ale procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi ale anexei acestuia, destinate utilizării în activitatea de control, şi a modelului şi conţinutului formularului tipizat cu regim special al autorizaţiei emise de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor persoanelor fizice şi juridice ce efectuează operaţiuni cu metale preţioase şi pietre preţioase, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 274 din 27 aprilie 2010, cu modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuiesc cu anexele care fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

„ANEXA Nr. 3 la Ordinul nr. 103/2010

CARACTERISTICILE TEHNICE

ale procesului-verbal de constatare a contravenţiei, ale anexei acestuia, precum şi ale autorizaţiei emise de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor

1. Caracteristicile tehnice ale procesului-verbal de constatare a contravenţiei:
- format: A4
- 2x3 file/set, 20 de seturi/carnet (120 de file/carnet);
- hârtie autocopiativă alb, roz, verde;
- tipar faţă: două culori + numerotare; tipar verso: 0;
- culori tipar faţă: negru şi o cerneală specială;
- elemente grafice de securitate: guilloche cu cerneală specială;
- alte elemente: perfor.
2. Caracteristicile tehnice ale anexei la procesul-verbal de constatare a contravenţiei:
- format: A4
- 1x3 file/set, 20 de seturi/carnet (60 de file/carnet);
- hârtie autocopiativă alb, roz, verde;
- tipar faţă: două culori + numerotare; tipar verso: 0;
- culori tipar faţă: negru şi o cerneală specială;
- elemente grafice de securitate: guilloche cu cerneală specială;
- alte elemente: perfor.
3. Caracteristicile tehnice ale autorizaţiei emise de Autoritatea Naţională pentru
Protecţia Consumatorilor:
- format: A4;
- file volante;
- hârtie securizată cu filigran Stema României, de 95 g/m2;
- tipar faţă: 4 culori + dublă numerotare; tipar verso: 0;
- culori tipar faţă: negru, pantone 288 U, pantone 5425 U şi o cerneală specială invizibilă;
- elemente grafice de securitate: fond numismatic, guilloche etc.;
- alte elemente: perfor.

...
textul integral in atasament