Ordin nr. 178/2011

din 16/09/2011
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 674 din 21/09/2011

privind stabilirea taxelor de autorizare pentru efectuarea de operatiuni cu metale pretioase si pietre pretioase

...
textul integral in atasament


Avand in vedere Referatul de aprobare nr. 1/1.598 din 15 septembrie 2011 al Directiei generale metale pretioase, pietre pretioase si Proces Kimberley, in temeiul prevederilor art. 8 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor pretioase si pietrelor pretioase in Romania, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 9 din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor pretioase si pietrelor pretioase in Romania, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.344/2003, si ale art. 5 alin. (5) din Hotararea Guvernului nr. 882/2010 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor,

presedintele Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor emite urmatorul ordin:

Art. 1. - Se stabilesc taxele de autorizare in cuantum de 540 lei pentru fiecare dintre operatiunile cu metale pretioase si pietre pretioase prevazute la art. 2 pct. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor pretioase si pietrelor pretioase in Romania, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 2. - Taxele de autorizare se vor plati prin mandat postal sau ordin de plata, in contul nr. RO31TREZ7005032XXX004173 al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, deschis la Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti.
Art. 3. - Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor nr. 470/2005 privind stabilirea taxelor de autorizare pentru efectuarea de operatiuni cu metale pretioase, aliaje ale acestora si pietre pretioase, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 861 din 23 septembrie 2005, se abroga.
Art. 4. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Presedintele Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor,
Constantin Cerbulescu

...
textul integral in atasament