Ordin nr. 179/2011

din 16/09/2011
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 674 din 21/09/2011

privind stabilirea taxelor de viza anuala a autorizatiilor pentru efectuarea de operatiuni cu metale pretioase si pietre pretioase

Avand in vedere Referatul de aprobare nr. 1/1.598 din 15 septembrie 2011 al Directiei generale metale pretioase, pietre pretioase si Proces Kimberley, in temeiul prevederilor art. 9 din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor pretioase si pietrelor pretioase in Romania, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.344/2003, si ale art. 5 alin. (5) din Hotararea Guvernului nr. 882/2010 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor,

presedintele Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor emite urmatorul ordin:

Art. 1. - Taxa de viza anuala reprezinta 25% din valoarea taxei de autorizare in vigoare la data vizarii, pentru fiecare operatiune autorizata. Taxa de viza anuala nu se restituie.
Art. 2. - Pentru a se aplica viza anuala, persoanele fizice si juridice solicitante trebuie sa prezinte, la sediul Directiei generale metale pretioase, pietre pretioase si Proces Kimberley sau la sediile unde isi desfasoara activitatea specialistii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor in analiza si marcarea metalelor pretioase, urmatoarele documente:
a) autorizatia pentru efectuarea de operatiuni cu metale pretioase si pietre pretioase in original;
b) un inscris eliberat de organismul patronal, din care sa rezulte ca isi mentine avizul acordat in temeiul art. 11 lit. c), respectiv al art. 12 lit. d) din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor pretioase si pietrelor pretioase in Romania, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.344/2003;
c) declaratie pe propria raspundere ca sunt mentinute toate conditiile care au stat la baza acordarii autorizatiei pentru efectuarea de operatiuni cu metale pretioase si pietre pretioase;
d) dovada achitarii taxelor de viza.
Art. 3. - Taxele de viza se vor plati prin mandat postal sau ordin de plata in contul nr. RO31TREZ7005032XXX004173 al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, deschis la Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti.
Art. 4. - (1) Viza anuala se aplica incepand cu anul urmator emiterii autorizatiei pentru efectuarea de operatiuni cu metale pretioase si pietre pretioase.
(2) Perioada de valabilitate a vizei se intinde pana la implinirea unui an calendaristic de la data aplicarii ei.
Art. 5. - (1) Persoanele fizice si juridice, care atesta cu documente justificative eliberate de o autoritate a statului cu competente in domeniu ca si-au suspendat temporar activitatea sau ca au renuntat sa mai desfasoare operatiuni cu metale pretioase si pietre pretioase, sunt exceptate de la vizarea anuala a autorizatiei.
(2) Pe perioada suspendarii temporare a activitatii, conform alin. (1), persoana desemnata sa aplice marca de garantie proprie sau o alta persoana, prin imputernicire, va depune la sediul Directiei generale metale pretioase, pietre pretioase si Proces Kimberley poansoanele pentru marcarea obiectelor si bijuteriilor din metale pretioase.
Art. 6. - La data intrarii in vigoare a prezentului ordin, Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor nr. 469/2005 privind stabilirea taxelor pentru vizarea anuala a autorizatiilor pentru efectuarea de operatiuni cu metale pretioase, aliaje ale acestora si pietre pretioase, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 861 din 23 septembrie 2005, se abroga.
Art. 7. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Presedintele Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, Constantin Cerbulescu

...
textul integral in atasament