Ordin nr. 180/2011

din 16/09/2011
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 674 din 21/09/2011

privind aprobarea tarifelor pentru expertizarea pietrelor pretioase, naturale, fine, ornamentale, sintetice si a perlelor libere sau montate in bijuterii

Avand in vedere Referatul de aprobare nr. 1/1.598 din 15 septembrie2011 al Directiei generale metale pretioase, pietre pretioase si Proces Kimberley, in temeiul prevederilor art. 14 lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor pretioase si pietrelor pretioase in Romania, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 34 din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor pretioase si pietrelor pretioase in Romania, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.344/2003, si ale art. 5 alin. (5) din Hotararea Guvernului nr. 882/2010 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor,

presedintele Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor emite urmatorul ordin:

Art. 1. - Se aproba tarifele pentru expertizarea pietrelor pretioase, naturale, fine, ornamentale, sintetice si a perlelor libere sau montate in bijuterii de catre personalul Directiei generale metale pretioase, pietre pretioase si Proces Kimberley din cadrul Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, la cererea persoanelor fizice si juridice interesate, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
Art. 2. - La data intrarii in vigoare a prezentului ordin, Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor nr. 536/2005 privind aprobarea tarifelor pentru expertizarea pietrelor pretioase, naturale, fine, ornamentale, sintetice si a perlelor libere sau montate in bijuterii, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 30 din 12 ianuarie 2006, se abroga.
Art. 3. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Presedintele Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, Constantin Cerbulescu

Bucuresti, 16 septembrie 2011. Nr. 180.

ANEXA

TARIFE
pentru expertizarea pietrelor pretioase, naturale, fine, ornamentale, sintetice si a perlelor libere sau montate in bijuterii

1. Tarife percepute pentru expertizele diamantelor si altor pietre pretioase libere sau montate in bijuterii
Diamante (expertiza cantitativa*)
Greutate (ct)                                                           Tarif - lei/buc. -
0,005-0,09 ct                                                                 3,00
0,10-0,25 ct                                                                   4,50
                                Diamante (expertiza calitativa**)
Greutate (ct)                                                            Tarif - lei/buc. -
0,10-0,19 ct                                                                   7,50
0,20-0,29 ct                                                                 12,00
0,30-0,39 ct                                                                 18,00
0,40-0,59 ct                                                                 37,50
0,60-0,79 ct                                                                 52,50
0,80-0,99 ct                                                                 67,50
1,00-2,00 ct                                                                 90,00
Pentru diamantele de peste 2,00 ct, tariful expertizei este de 10 lei pentru fiecare 0,50 ct sau fractie de 0,50 ct in plus fata de tariful aferent diamantelor de 2,00 ct.

* Expertiza cantitativa cuprinde determinari sumare referitoare la forma de taiere, finisajul si masa diamantelor.
Pentru diamantele sub 0,10 ct se realizeaza numai expertize cantitative.
** Expertiza calitativa cuprinde determinarile expertizei cantitative (forma de taiere, finisaj, masa) si culoarea (conform scalei internationale, exprimata in litere de la D la Z si Z+ - culori fantezie), puritatea, calitatea taieturii, fluorescenta in lumina ultravioleta (unde lungi - LW si unde scurte - SW).
Pentru diamantele peste 0,25 ct se realizeaza numai expertize calitative.
Pentru diamantele intre 0,10 si 0,25 ct se pot realiza expertize cantitative sau calitative la solicitarea clientului.

Pietre pretioase colorate (rubine, safire, smaralde)            Greutate (ct)           Tarif- lei/buc. -
0,01-0,09 ct                                                                                                      3,00
0,10-0,24 ct                                                                                                      4,50
0,25-0,34 ct                                                                                                      6,00
0,35-0,49 ct                                                                                                      7,50
0,50-0,79 ct                                                                                                    10,50
0,80-0,99 ct                                                                                                    15,00
1,00-3,00 ct                                                                                                    45,00
Pentru pietrele de peste 3,00 ct, tariful expertizei este de 10 lei pentru fiecare 1,00 ct sau fractie de 1,00 ct in plus fata de tariful aferent pietrelor de 3,00 ct.

2. Tarife percepute pentru expertizele perlelor naturale si ale celor de cultura libere sau montate in bijuterii
Perle naturale (de apa dulce si marina) - expertiza cantitativa* Greutate (ct)      Tarif - lei/buc. -
0,01-0,99 ct                                                                                                      1,50
1,00-2,43 ct                                                                                                      3,00
2,44-6,99 ct                                                                                                      4,50
Perle naturale (de apa dulce si marina) - expertiza calitativa**  Greutate (ct)       Tarif - lei/buc. -
0,01-2,43 ct                                                                                                      4,50
2,44-6,99 ct                                                                                                      7,50
7,00-11,99 ct                                                                                                   12,00
12,00-19,99 ct                                                                                                 15,00
20,00-30,00 ct                                                                                                 22,50
Pentru perlele de peste 30,00 ct, tariful expertizei este de 5,00 lei pentru fiecare 2,50 ct sau fractie de 2,50 ct in plus fata de tariful aferent perlelor de 30,00 ct.
Perle de cultura - expertiza cantitativa*                                   Greutate (ct)        Tarif - lei/buc. -
0,01-2,43 ct                                                                                                       1,50
2,44-6,99 ct                                                                                                       3,00
7,00-11,99 ct                                                                                                     4,50
12,00-19,99 ct                                                                                                   7,50
20,00-30,00 ct                                                                                                  12,00
Pentru perlele de peste 30,00 ct, tariful expertizei este de 3,00 lei pentru fiecare 2,50 ct sau fractie de 2,50 ct in plus fata de tariful aferent perlelor de 30,00 ct.

* Expertiza cantitativa cuprinde determinari sumare referitoare la forma, culoarea si masa perlei.
** Expertiza calitativa cuprinde determinarile expertizei cantitative (forma, culoarea, masa), determinarea originii culorii (naturala sau artificiala) si a orientului (pentru perlele necolorate artificial).

Pentru perlele de peste 7,00 ct se realizeaza numai expertize calitative.
Pentru perlele intre 0,01 ct si 6,99 ct se pot realiza expertize cantitative sau calitative la solicitarea persoanelor fizice sau juridice.

3. Tarife percepute pentru expertizele pietrelor naturale fine, ornamentale, sintetice si ale imitatiilor de pietre libere sau montate in bijuterii
Pietre naturale, fine, ornamentale, sintetice Greutate (g/ct)*                                 Tarif- lei/buc. -
Pana la 1,00 g (5,00 ct)                                                                                           3,00
1,01 g-3,00 g (5,05-15,00 ct)                                                                                   7,50
Pentru pietrele peste 3,00 g, tariful expertizei este de 3,00 lei pentru fiecare 0,50 g sau fractie de 0,50 g in plus fata de tariful aferent pietrelor de 3,00 g.

* 1 carat (ct) = 0,20 grame (g).

Imitatii de pietre (sticla, plastic etc.)

Greutate (g)                                                                                                     Tarif - lei/buc. -
Orice greutate                                                                                                          3,00

4. Tarifele aferente operatiilor de expertiza efectuate pentru persoane fizice si juridice autorizate se inscriu in Buletinul de expertizare.
5. Pentru tarifele aferente expertizelor de mai sus nu se percepe TVA.

...
textul integral in atasament