Ordin nr. 181/2011

din 16/09/2011
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 674 din 21/09/2011

privind aprobarea tarifelor pentru analiza si marcarea obiectelor si bijuteriilor din metale pretioase si pentru alte activitati conexe

Avand in vedere Referatul de aprobare nr. 1/1.598 din 15 septembrie 2011 al Directiei generale metale pretioase, pietre pretioase si Proces
Kimberley,
in temeiul prevederilor art. 14 lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor pretioase si pietrelor pretioase in Romania, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 34 din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor pretioase si pietrelor pretioase in Romania, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.344/2003, si ale art. 5 alin. (5) din Hotararea Guvernului nr. 882/2010 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor,

presedintele Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor emite urmatorul ordin:

Art. 1. - Se aproba tarifele pentru analiza si marcarea obiectelor si bijuteriilor din metale pretioase si pentru alte activitati conexe, efectuate de catre personalul Directiei generale metale pretioase, pietre pretioase si Proces Kimberley din cadrul Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, la cererea persoanelor fizice si juridice interesate, prevazute in anexa nr. 1, care face parte integranta din prezentul ordin.
Art. 2. - Pentru analiza si marcarea obiectelor si bijuteriilor din metale pretioase a caror contravaloare facturata depaseste 5.000 lei/factura, inclusiv TVA, se acorda reducerile prevazute in anexa nr. 2, care face parte integranta din prezentul ordin.
Art. 3. - Prevederile prezentului ordin se aplica de catre personalul Directiei generale metale pretioase, pietre pretioase si Proces Kimberley si al Directiei buget, administrare si resurse umane din cadrul Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor.
Art. 4. - La data intrarii in vigoare a prezentului ordin, Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor nr. 86/2008 privind stabilirea unor tarife pentru analiza si marcarea obiectelor si bijuteriilor din metale pretioase si pentru alte activitati conexe, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 250 din 31 martie 2008, se abroga.
Art. 5. - Prezentul ordin intra in vigoare in termen de 3 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Presedintele Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor,
Constantin Cerbulescu
Bucuresti, 16 septembrie 2011. Nr. 181.

...
textul integral in atasament