Ordin nr. 182/2011

din 16/09/2011
Versiune actualizata la data de 14/12/2011

privind aprobarea tarifelor pentru expertizarea obiectelor si bijuteriilor din metale pretioase

@Text actualizat la data de 14.12.2011. Actul include modificarile din urmatoarele acte:
- Ordinul nr. 229/2011 publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 884 din 14/12/2011.

Avand in vedere Referatul de aprobare nr. 1/1.598 din 15 septembrie 2011 al Directiei generale metale pretioase, pietre pretioase si Proces
Kimberley,
in temeiul prevederilor art. 14 lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor pretioase si pietrelor pretioase in Romania, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 34 din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor pretioase si pietrelor pretioase in Romania, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.344/2003, si ale art. 5 alin. (5) din Hotararea Guvernului nr. 882/2010 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor,

presedintele Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor emite urmatorul ordin:

Art. 1. - Se aproba tarifele pentru expertizarea obiectelor si bijuteriilor din metale pretioase, efectuata de catre personalul Directiei generale metale pretioase, pietre pretioase si Proces Kimberley din cadrul Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, la cererea persoanelor fizice si juridice interesate, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
Art. 2. - (1) Prin exceptie de la prevederile art. 1, tarifele percepute pentru expertizele tehnice intocmite pentru unitatile Trezoreriei Statului si altele asemenea si rapoartele de expertiza tehnica intocmite pentru Ministerul Justitiei, notariate, cabinete de avocatura si altele asemenea, precum si pentru persoane fizice se calculeaza in functie de timpul alocat operatiunii de expertizare, respectiv la 12,50 lei/sfert de ora.
(2) Timpul afectat expertizarii mai mic de un sfert de ora se rotunjeste la un sfert de ora.
(3) Ministerul Administratiei si Internelor, Ministerul Public si Autoritatea Nationala a Vamilor sunt exceptate in totalitate de la plata tarifelor percepute pentru expertize tehnice si rapoarte de expertiza tehnica.
Alineatul (3) a fost modificat prin linia din Ordin nr. 229/2011 incepand cu 14.12.2011.
Art. 3. - Pentru tarifele prevazute in prezentul ordin nu se percepe TVA.
Art. 4. - Prevederile prezentului ordin se aplica de catre personalul Directiei generale metale pretioase, pietre pretioase si Proces Kimberley si al Directiei buget, administrare si resurse umane.
Art. 5. - La data intrarii in vigoare a prezentului ordin, Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor nr. 87/2008 privind stabilirea unor tarife pentru expertizarea obiectelor si bijuteriilor din metale pretioase, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 250 din 31 martie 2008, cu modificarile si completarile ulterioare, se abroga.
Art. 6. - Prezentul ordin intra in vigoare in termen de 3 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Presedintele Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, Constantin Cerbulescu
Bucuresti, 16 septembrie 2011. Nr. 182.

...
textul integral in atasament