Ordin nr. 218/2011

din 25/11/2011
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 852 din 02/12/2011

privind stabilirea unor tarife pentru prestarea unor servicii de catre personalul Directiei generale metale pretioase, pietre pretioase si Proces Kimberley din cadrul Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, la cererea persoanelor fizice si juridice interesate

Avand in vedere Referatul de aprobare nr. 1/1840 din 12 octombrie 2011 al Directiei generale metale pretioase, pietre pretioase si Proces Kimberley,
in temeiul prevederilor art. 14 lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor pretioase si pietrelor pretioase in Romania, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 34 din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor pretioase si pietrelor pretioase in Romania, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.344/2003, si ale art. 5 alin. (5) din Hotararea Guvernului nr. 882/2010 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor,

presedintele Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor emite urmatorul ordin:

Art. 1. - Se aproba tarifele, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin, pentru prestarea unor servicii de catre personalul Directiei generale metale pretioase, pietre pretioase si Proces Kimberley din cadrul Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, la cererea persoanelor fizice si juridice interesate.
Art. 2. - La data intrarii in vigoare a prezentului ordin, Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor nr. 538/2005 privind aprobarea tarifelor pentru prestarea unor servicii, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 30 din 12 ianuarie 2006, se abroga.
Art. 3. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Presedintele Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, Constantin Cerbulescu

Bucuresti, 25 noiembrie 2011. Nr. 218.

...
textul integral in atasament