Citire:
Nr. 1593/09.03.2010

PATRONATUL BIJUTIERILOR DIN ROMANIA
Presedinte HEINZ KARL

Domnule Presedinte,

Urmare adresei dumneavoastra nr. 194/02.03.2010, prin care ne solicitati lamuriri cu privire la aplicabilitatea Legii nr.103/1992, cu modificarile si completarile ulterioare, va facem cunoscut ca ne menținem punctul de vedere transmis prin adresa Ministerul Culturii si Patrimoniului National nr. 6113 din 20.06.2001, respectiv, producerea si comercializarea unor obiecte ce au imagini religioase, cum ar fi cruciulitele din aur sau argint, folosite ca podoabe si care nu sunt produse sau valorificate de catre cultele religioase, nu sunt incidente acestei legi.

Cu deosebitaconsideratie,
Secretar de Stat,
Adrian LEMENI

...
textul integral in atasament