BNR cere capital minim de 3 mil. euro pentru IFN-urile care vand ipotecare

Institutiile financiare nebancare (IFN) care vand credite ipotecare va trebui sa detina un capital social de cel putin 3 milioane de euro, potrivit unui proiect de regulament lansat in dezbatere de BNR.
Pentru societatile nebancare orientate pe alte tipuri de credite, nivelul capitalului de care trebuie sa dispuna este egal cu cel putin echivalentul in lei a 200.000 de euro, calculat conform cursului valutar afisat de BNR la data subscrierii si varsarii acestuia.
Orice decizie de majorare a capitalului trebuie sa fie comunicata BNR, iar informarea trebuie sa cuprinda inclusiv date despre sursele utilizate pentru majorare. In acelasi timp, IFN-urile sunt obligate sa calculeze lunar si sa raporteze la sfarsitul fiecarui trimestru nivelul de adecvare a fondurilor proprii (formate din capital propriu si capital suplimentar).
Expunerea unei institutii financiare nebancare fata de un singur debitor este considerata, potrivit noului proiect, ca fiind o expunere mare atunci cand valoarea acesteia depaseste 10% din fondurile proprii ale companiei.
Orice operatiune care conduce la o expunere mare trebuie aprobata in prealabil de catre consiliul de administratie sau de supraveghere al institutiei, toate expunerile mari trebuind raportate trimestrial catre BNR. De asemenea, expunerea agregata inregistrata de o institutie financiara nebancara nu poate depasi 1.500% din valoarea fondurilor proprii.
Fiecare institutie financiara nebancara este obligata, odata cu intrarea in vigoare a noului regulament, sa adopte o strategie de administrare a riscurilor semnificative aprobata de consiliul de administratie sau de supraveghere al firmei. Riscurile semnificative se refera la riscul de credit, de piata sau cel operational.
BNR a intarit reglementarile inclusiv in ceea ce priveste conducerea societatilor nebancare, cerintele fiind acum apropiate de cele impuse bancilor. In momentul inscrierii in registrul general a unei noi IFN, reprezentantii acesteia trebuie sa furnizeze bancii centrale, printre alte documente, informatii detaliate despre managerii de top si despre actionarii societatii. IFN-urile sunt obligate sa dispuna de un comitet de audit format din cel putin doi membri numiti de adunarea generala.

Sursa:
Ziarul Financiar
12 iulie 2009
Autor: Ciprian Botea

...
textul integral in atasament