RAPORT la Proiectul de lege pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.190/2000 privind regimul metalelor pretioase si pietrelor pretioase in Romania

Comisia juridica, de numiri, disciplina, imunitati si validari, prin adresa nr.L229 din 20 aprilie 2010, a fost sesizata, in vederea intocmirii raportului cu Proiectul de lege pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.190/2000 privind regimul metalelor prefioase si pietrelor pretioase in Romania, initiator Guvernul Romaniei.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare transpunerea in legislatia interna a prevederilor Directivei 2006/123/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind serviciile in cadrul pietei interne, in ceea ce priveste efectuarea operatiunilor cu metale pretioase si pietre pretioase, prin modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.190/2000.

Prin aceasta reglementare sunt stabilite clar categoriile de produse care nu intra sub incidenta prevederilor actului normativ. Pentru a proteja consumatorii, marca de trasabilitate se aplica alaturi de marca de titlu, urmand sa se aplice obiectelor si bijuteriilor care nu sunt noi si nu au marca de garantie proprie. Astfel, consumatorul trebuie sa fie informat daca achizitioneaza un bun nou sau vechi, marca constituind un mijloc de informare a acestuia. De asemenea, se mentine gradul de protectie a consumatorilor si in ceea ce priveste serviciile prestate de persoanele fizice si juridice provenind din alte state membre ale Uniunii Europene.

In edinta din 27 aprilie 2010, Comisia juridica a analizat acest proiect de lege si a hotarat, in unanimitate, sa adopte raport de admitere cu amendamentele cuprinse in anexa care face parte integranta din prezentul raport.

La dezbateri au participat reprezentantii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor care au sustinut adoptarea proiectului de lege si au fost de acord cu amendamentele adoptate de membrii Comisiei juridice.

In consecinta, supunem spre dezbatere si adoptarea plenului Senatului, raportul de admitere, cu amendamente, impreuna cu proiectul de lege.

In raport cu obiectul  de reglementare,  proiectul  de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Potrivit art.75 alin. (1) din Constitutie si art. BB. alin. (7) pct.1 din Regulamentul Senatului, proiectul de lege urmeaza a fi dezbatut de Senat in calitate de prima de Camera sesizata.

...
textul integral in atasament