PROIECT DE LEGE privind Colegiul National al Operatorilor cu Metale Pretioase si Pietre Pretioase

EXPUNERE DE MOTIVE

Dupa cum este binecunoscut, in ultimii 10 ani in Romania foarte multe ocupatii liberale si-au constituit colegii, ordine si alte asemenea organisme profesionale, a caror existenta le permite celor care le practica, sa functioneze in conditii mult mai bune, deoarece pot sa participe la legiferarea domeniilor lor de activitate, la reglementarea naturala si specifica fiecarei profesii si nu in ultimul rand sa fie consultati sub toate aspectele de catre autoritati in toate cazurile importante.

Initiativele sunt in conformitate cu Directiva Europeana in domeniu.

Aceste ordine si colegii reprezinta autoritatile profesionale competente in domeniile respective.

Putem exemplifica cateva ordine si colegii, deja infiintate, cum ar fi Colegiul medicilor, Colegiul farmacistilor, Colegiul medicilor veterinari, Ordinul arhitectilor, Ordinul asistentilor medicali generalisti, moaselor si asistentilor medicali din Romania, Ordinul biochimistilor, biologilor si chimistilor din sistemul sanitar din Romania, Ordinul chinetoterapeutilor si altele de acest gen. Pornind de la aceste realitati, un grup de initiativa format din operatori cu metale si pietre pretioase cu responsabilitati si experienta foarte mare in domeniu, si-au propus sa infiinteze Colegiul National al Operatorilor cu Metale Pretioase si Pietre Pretioase din Romania (CNOMPPPR), ca un organism si o autoritate profesionala in domeniu.

PROIECT DE LEGE privind Regimul metalelor pretioase si pietrelor pretioase in Romania

EXPUNERE DE MOTIVE

In prezent, domeniul metalelor si pietrelor pretioase in Romania este reglementat de OUG 190/2000, cu completarile ulterioare prin alte acte acte normative: ordonate de Guvern, hotarari de Guvern, legi, ordine ale presedintelui ANPC.

Legislatia in domeniu s-a imbunatatit treptat si s-a adaptat, astfel ca, in procent de aproximmativ 80%,corspunde cerintelor. Exista in cele 20 procente unele lipsuri majore, care afecteaza serios operatorii cu metale si pietre pretioase si influenteaza negativ desfasurarea operatiunilor specifice domeniului.
Precizam in acest sens confiscarile de metale pretioase,de multe ori abusive, realizate de catre personal fara pregatire de specialitate si inainte de a consulta autoritatea competenta in domeniu, adica Directia Generala de Metale Pretioase si Pietre Pretioase si Proces Kimerley din cadrul Autoritatii pentru Protectia Consumatorilor.
De asemenea, consideram ca prin promovarea acestei legi, in care vor fi incluse toate actele normative care si-au dovedit eficacitatea in cei 12 ani de aplicare si din care se vor elimina acele prevederi care afecteaza buna desfasurare a activitatii operatorilor din acest sector de activitate, vom avea un act normativ unitar, complet, imbunatatit, usor de aplicat si pe intelesul facil atat al specialistilor cat si al nespecialistilor.

...
textul integral in atasament