Situatie de urgenta, ANPC a pregatit un proiect de ordonanta prin care ne duce la marcarea institutionalizat obligatorie!!!!

http://www.anpc.gov.ro/articol/973/anpc-propune-spre-consultare-proiect-de-ordonan---privind-modificarea--i-completarea-ordonan-ei-de-urgen---a-guvernului-nr--190-2000-privind-regimul-metalelor-pre-ioase--i-pietrelor-pre-ioase--n-rom-nia--republicat---cu-modific-rile--i-complet-rile-ulteri