GUVERNUL ROMANIEI

SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI

SENATUL ROMANIEI
Domnului ION MORARU
- Secretar General -

In conformitate cu prevederile art. 76 alin.(3) din Constitutia Romaniei, va inaintam in procedura de urgenta, in original:

- PROIECTUL  DE  LEGE pentru  modificarea si completarea  Ordonantei  de urgenta  a  Guvernului  nr.J90/2000  privind  regimul  metalelor  prefioase si pietrelor pretioase din Romania

Secretar General al Guvernului
DANIELA NICOLETA ANDREESCU

...
textul integral in atasament